Sunday, August 31, 2008

கைலாசபதி நினைவுகள்-சித்திரலேகா மெளனகுரு
பேராசிரியர் கைலாசபதி நம் மத்தியில் வாழ்ந்து,மாறைந்த பெரும் அறிஞராவார்.பல்கலக்கழகத்துடன் மாத்திரம் அவர் பணி அடங்கிவிடவில்லை.

Friday, August 8, 2008

பேராசிரியர் க.கைலாசபதி நினைவுகள்

யாழ் பல்கலைக் கழகத்தைப் பற்றிய கைலாசின் எதிர்பார்ப்பும் கற்பனையும் வேறாக இருந்தது.அவர் மாக்சிய இடதுசாரி சிந்தனையில் வேரூன்றியவர்.தேசிய வாதங்களுக்கு எதிராக,தேசிய ஒருமைப்பாடு,சர்வதேசியம் பற்றி கனவு கண்டவர்.யாழ் பல்கலைக்கழகத்தை ஒரு பலமான அடித்தளத்தில் ஒரு தேசிய பல்கலைகழகமாக,தென் ஆசியாவின் மிகச்சிறந்த உயர் கல்வி நிலயங்களுள் ஒன்றாக வளர்த்தெடுக்க ஆசைப்பட்டவர். .....
கைலாஸ் யழ்ப்பாண வளாகத்துக்கு தலைவராக நியமனம் பெற்றமை பற்றிச் சிலர் பலவிதமான அவநூறுகளை பரப்பியுள்ளனர்.பல சிரேஷ்ட பேராசிரியர்கள் இருக்கும் போது தகுதியற்ற இவர் பின் கதவால் இந்தப் பதவியை பெற்றார் என்று எஸ்.பொன்னுத்துரை போன்றவர்கள் வாய் ஓயாமல் பேசுகின்றனர்.தகுதி என்பது பட்டங்களையும் பதவிகளையும் வைத்துத் தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல.ஒன்றுக்கும் உதவாத சிரேஷ்ட பேராசிரியர்கள்,கலாநிதிகள் பலரை நாம் அறிவோம்.ஆழ்ந்த புலமையும் ,பரந்த பார்வையும் (vision)செயலாற்றலும் அக்காலத்தில் அப்பதவிக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கக் கூடிய யாருக்கும் குறந்ததல்ல.தவிரவும் கைலாஸ் பதவிக்காக ஆலாய்ப் பறந்தவரும் அல்ல.
கைலாஸ் இறந்து 23 வருடங்கள் கடந்துவிட்டன.கைலாஸ் பற்றிய அவநூறுகளும்,வசைபாடல்களும்,எத்ர்மறையான விமர்சனங்களும் இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை.வலதுசாரிகளும்,இனத்தேசியவாதிகளும்,கைலாசின் அங்கிகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏமாந்தவர்களும் கைலாசுக்கு எதிர் அணியில் ஒன்றிணைந்திருக்கின்றனர்.எனினும் இவர்களில் யாருமே இதுவரை ஒரு அறிவார்ந்த தளத்தில் கைலாசின் எழுத்துக்களை எதிர்கொண்டதில்லை.கையறு நிலையில் தனிப்பட்ட தாக்குதல்களிலேயே ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இவர்களுள் முன்னணியில் இருப்பவர் எஸ்.பொன்னுத்துரை.கடந்த நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக அலுப்புச் சலிப்பின்றி கைலாசின் பிம்பத்திற்கு சாணி அடிப்பதையே இவர் தன் சத்திய இலக்கிய வேள்வியாக நடத்தி வருகிறார்.கைலாஸ் இருந்தவரை அவரை பிறாண்டிக்கொண்டே இருந்தார்.இன்ருவரை பிறாண்டுகிறார்.ஆனால் கைலாஸ் இருந்தவரை எஸ்.பொவின் இருத்தலை கண்டு கொள்ளவே இல்லை.கைலாசின் இலக்கியக் கோட்பாட்டை பொறுத்தவரை எச்.பொ பொருட்படுத்தத்தக்க எழ்த்தாளன் அல்ல.எஸ்.பொவின் பிறாண்டல் அவருக்கு ஒரு பொருட்டே அல்ல.எஸ்.பொவின் மன உலகம் ஆரோக்கியமானதல்ல. அதனால் கைலாஸ் அவருடைய பிறாண்டலை முற்றாக புறக்கணித்தார்.
பேராசிரியர் எம்.ஏ.நுகுமான்-கைலாசபதி:தளமும் வளமும்-2005 இலங்கை

Monday, August 4, 2008

Prof K.Kailasapathy

A paper presented at a Social Scientists Association Seminar in Colombo, Sri Lanka in 1979

Professor Kailasapathy's paper traces the growth of Tamil consciousness in Eelam from the time of British rule, through independence and upto 1979. It affords many insights into the continuing growth of Tamil Consciousness today, not only in Eelam but in the Tamil diaspora as well... "Both the reformers and the revivalists came from the Hindu upper castes, but while the former were not only English educated but also used that language for their livelihood and for acquiring social status, the latter were primarily traditional in their education and used their mother tongue for their livelihood and social communication.. .most of them wrote in English...In doing so they probably had a particular audience in mind, an audience to whom they wanted to prove the antiquity and greatness of their tradition...In contrast the revivalists were mainly highly erudite in their mother tongue and wrote in it..."

The cultural and linguistic consciousness of the Tamil community in Sri Lanka has always been influenced by developments in India in general and South India in particular...
In describing the growth of cultural and linguistic consciousness of the Tamil community in Sri Lanka, one cannot treat it in isolation, especially from the political and economic factors that formed the bases for such a consciousness and the inevitable interplay of the two. I propose to limit the scope of this paper to the cultural and linguistic aspects.

One preliminary observation ought to be made at the outset. The cultural and linguistic consciousness of the Tamil community in Sri Lanka has always been influenced by developments in India in general and South India in particular. This applies to politics as much as to culture; accordingly, the major events in India during the last hundred years or so have had their impact on the Tamil community: the rise of the neo-Hindu movements - Arya Samaj and the Ramakrishna Mission - the founding of the Indian National Congress (1885), the partition of Bengal (1905), the Swadeshi Movement (1906- 1915), the different regional movements that arose in South India which eventually crystallized in the emergence of the Dravida Munetra Kalagam , and the movement for the formation of linguistic states are some of the more significant events that have contributed to the cultural and linguistic consciousness of the Sri Lankan Tamils.

Although there have been, and there continues to be, certain avowed socio-cultural differences between 'Sri Lankan Tamils - who have been living in this country for centuries-and the 'Tamils of Indian origin'- those who came here during the heyday of the plantations - both sections have shared the common characteristic of looking up to India for cultural and spiritual sustenance.


Language, religion, myth and history have doubtless contributed to the survival of this feature, which is deeply embedded in the consciousness of the average Tamil.
Along with these may be considered the individual influences of personalities like Swami Vivekananda (1863- 1902), Mahatma Gandhi (1869-1948), both of whom visited Sri Lanka and especially Jaffna, where they were accorded rousing receptions and Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947), who also visited Jaffna on more than one occasion.


(Special mention must be made of Coomaraswamy's address at the Jaffna Hindu College in 1906, in which he referred with pride to his Tamil ancestry and having spoken highly of the Tamil language emphasized the need 'to preserve and protect the national ideals and Eastern traditions.')
The evolution of the cultural and linguistic consciousness among the Tamils should be seen in this general background. Having delineated the general scene, one has to see the phenomenon more closely.


Reformists and revivalists
It is generally accepted by most scholars on the subject that in many Asian countries political nationalism was preceded by religious awakenings that arose in response to Christian missionary activities. The point needs no elaboration. However, what should be pointed out is that this religious awakening was, at least on the surface, of a dual nature.

In their response to the proselytizing activities of the Christian churches, the indigenous religions reacted in two different ways; one reaction appeared to concede the necessity for reform in the traditional religions and thereby obliquely accommodated some of the stances of the Christian church. This attitude was pronounced among the English educated middle classes who were exposed to westernisation. The other reaction was essentially revivalist in character and argued for upholding traditional beliefs and practices.

In the case of Indian history it has become customary to cite the Brahmo Samaj and the Arya Samaj respectively for the reformist and revivalist trends. It is of course, arguable, and rightly so, that the two trends were never mutually exclusive and the differences were more apparent then real. Both the reformers and the revivalists came from the Hindu upper castes, but while the former were not only English educated but also used that language for their livelihood and for acquiring social status, the latter were primarily traditional in their education and used their mother tongue for their livelihood and social communication .

From this one may postulate another hypothesis: the religious awakening and the activities connected with it took place at two levels or planes. The reformists were, because of their broader vision and greater exposure to non-traditional cultures, and higher social position in their society, prone to take a liberal and compromising position. Besides most of them wrote in English.


(One may illustrate this by the writings of Sir Mutu Coomaraswamy, Sir P. Ramanathan and Sir P. Arunachalam all of whom took a keen interest in Hinduism and Indian philosophy and wrote in English. They translated from Tamil into English. In doing so they probably had a particular audience in mind, an audience to whom they wanted to prove the antiquity and greatness of their tradition).
In contrast the revivalists were mainly highly erudite in their mother tongue and wrote in it. Their audience was the local intelligentsia engaged in the professions and the self employed who were of respectable stock and generally landowners. In other words, the religious awakening and fervour can be seen at the larger national level and the local level each with their adherents and their followers. If one might use the term 'elites' to describe these people, then a distinction can be drawn between the national and local elites. Bearing in mind the fact that such a distinction is never mutually exclusive we may adopt it for our analysis.


Religious revival and the pioneering efforts of Arumuga Navalar
The religious revival among the Hindus in Sri Lanka was largely due to the pioneering efforts of Arumuga Navalar (1822-1879). This is not the place to narrate in detail the crucial and seminal role played by him in kindling a consciousness among the Tamils in Sri Lanka and South India about their spiritual heritage. In many ways Navalar could be compared to Dayananda Saraswathi (1824-1883) who founded the Arya Samaj in North India. What Dayananda did for the Vedic religion in the North, Navalar accomplished for the Saiva-Agamic faith in South India and Sri Lanka.

Hailed as the father of modern Tamil prose, originator of public speaking, the first non-Christian to write and publish Tamil text-books for primary and secondary schools, pioneer textual critic, an innovator in grammar, and founder of Saiva schools, Navalar bestrode like a collosus, the Hindu -Tamil world of his day. Utilising the profound knowledge he had acquired while helping Rev. Peter Percival with the Tamil translation of the Bible, Navalar counter attacked the Christian missionaries who were publishing tracts ridiculing the Hindu gods and scriptures. Navalar started publishing pungent pamphlets against the Christians and initiated a movement to win back those who had been converted to Christianity. (Here again one can see a parallel between Navalar and Dayananda Saraswathi whose concept of Shuddhi 'reclamation or reconversion' helped to fortify the cracks in Hinduism).

As a writer of polemics Navalar had few equals. He was followed in this by almost all his disciples, among whom the notable ones were Siva Sangara Pandithar (1829-1891). Senthinatha Iyer (1848-1924), and N. Kathiravel Pillai (1874-1907). The activities of Navalar led to the founding of the Saiva Paripalana Sabhai (Society for the Preservation of Saivism) in 1888, and the Jaffna Hindu High School in 1890 which was later renamed Hindu College. An editorial in the Hindu Organ (July, 1899) makes the point clear.


"The idea of a college founded by the Hindus for the Hindus was conceived about thirty years ago by the late lamented Sri La Sri Arumuga Navalar Avergal, whose distinguished labours in the field of Saiva religion and literature mark an epoch in the history of Jaffna. Owing to want of cooperation which, we are sorry to say, is a blot on our national character, the proposal made by Navalar fell through, though he made a beginning and started a high-school at Vannarponnai which owing to the opposition of the Wesleyan missionaries, the government refused to register for grant. The idea conceived by Navalar was given practical shape to by the Sabhai which in the year 1890, founded the Jaffna Hindu College."

Paramount role played by Navalar was not confined to the religious and educational fields
The paramount role played by Navalar was not confined to the religious and educational fields. No doubt his contributions to the two were unique and far reaching. But Navalar had a social outlook that went beyond that of any other Tamil religious reformer of his time. He had unhesitatingly thrown his weight behind the campaign against the Government Agent of Jaffna, W.C. Twynam whose measures were extremely unpopular. He organised relief measures providing meals for the needy during the severe famine in 1876; he was the force behind the founding of the Jaffna and Batticaloa Commercial and Agricultural Company Limited, whose prime purpose was to develop agriculture in the Trincomalee District. He pioneered the temperance movement; just before his death he campaigned for the selection of P. Ramanathan as the Tamil representative to the Ceylon Legislature in 1879 to fill the vacancy created by the death of Sir M Coomaraswamy in May 1879.

Convening a meeting of the prominent personalities in Jaffna, among whom were merchants, public notaries, engineers, vidans, udayars and a sub-magistrate, Navalar drew up a memorial to be sent to the Governor (Sir James R. Longdon), requesting that Mr. P Ramanathan be appointed 'a member of the legislative Council to represent the interests of the community'. Thus Navalar created the climate for Ramanathan to enter active politics and influence public life. Navlar was able to combine his interests in the religious field with practical actions that were vital to the community and mingle both socio-politics and religion. This was a major contribution to the subsequent cultural awakening among the Tamils.


Jaffna scholars in Tamil Nadu
But there was another aspect to this. Navalar, it may be remembered, spent several years in Madras, in lecturing and publishing. But many others C.W. Thamotheram Pillai (1932-1901), V. Kannagasabhai Pillai (1855-1906), T. Chellappah Pillai, T A. Rajaratnam Pillai, T. Kanagasundaram Pillai (1863 1922), T. Saravanamulllu Pillai, Sabapathy Navalar (1843-1903) and N. Kathiravel Pillai (1874-1907) virtually spent their lives in South India holding positions in government service and publishing their works with a sense of dedication rarely seen in later times.

They did visit Jaffna off and on and founded schools in their villages or helped others to find avenues of advancement in Madras. Such close links between Jaffna and Madras were something new.

It was true that there had been traditional connections between the two regions populated by people speaking a common language and cherishing a common cultural tradition. But the earlier links were sporadic and few and far between. Probably there were more traders soldiers and adventurers than scholars and poets. The opportunities under British rule to travel to India freely not only revived earlier bonds, but also established new relationships that were different in quality. By living and working in the midst of the Tamils in South India, who were themselves experiencing tremendous changes, these scholars from Sri Lanka engaged in a two way traffic of ideas and movements that. ushered ha a new era.

These scholars considered themselves part of the mainstream of Tamil culture and contributed to it as much as they received. In fact, during the time of Navalar and about three decades after his death it was the 'Jaffna School' that dominated the literary scene in Madras. The late A.V. Subramania Ayyar (1900-1976) has rightly remarked that the most eminent Tamil scholar in the last quarter of 19th century was perhaps C.W. Thamotharam Pillai, 'He belongs to the band of Jaffna Tamil scholars and is next in importance only to Arumuga Navalar, who exercised considerable influence over him and his literary work'.

In passing it may be noted that Thamotharam Pillai was one of the first two graduates of the Madras University passing the degree in 1858; the other, Viswanatlha. Pillai (1820-1880) was also from Jaffna Later Thamotharam Pillai was a member of the Madras University Syndicate and also 'appears to have been advisor to the Madras government on matters relating to Tamil .


Robert Caldwell's 'Comparative Grammar of Dravidian Language' set in motion a train of ideas that went beyond the field of philology
While the "Jaffna Scholars" were making their presence felt in South India - lecturing, teaching, debating, editing and publishing - they were also witnessing the nascent stirrings of the cultural nationalism in Tamilnadu. Although Navalar seems to have missed the impact of the publication of Bishop Caldwell's (1814 -1891) Comparative Grammar of Dravidian Language ( 1856; revised edition 18 75), Thamotharam Pitlai and others unmistakably show the influence of that work. I have elsewhere dealt with the subject and need not delve into it here. Suffice to say that by theorising about the antiquity and independence of the Dravidian languages vis-a-vis Sanskrit and the Indo-Aryaln languages, Robert Caldwell 'set in motion a train of ideas and movements whose repercussions and consequences went beyond the field of philology.'

Of course Caldwell was not entirely alone in postulating a glorious history for the Tamil language. There were other European missionaries who put forward the Dravidian case. But it was Caldwell's Comparative Grammar that summed it up Already in the lengthy and controversial prefaces to the critical editions of ancient Tamil classics brought out by Thamotharam Pillai -Virasoiyam (1895) and Kalitokai (1887), we hear echoes of Caldwell's assertions about Dravidian and Tamil. Not only the classical works - both literary and grammatical - but also the medium of those creations had become an object of veneration. The modern linguistic consciousness of the Tamils can be traced to this period. The patron saint of the movement was ironically enough a Christian missionary .

By about 1880s, the Tamil elite, both in South India and Sri Lanka had become quite enthusiastic about their language, culture and history. The landmark was of course the publication of a verse play Manonmmaniyam (1891) by P. Sundaram Pillai (1855-1897) who was professor of philosophy at the Trivancore University College. In that celebrated work he had described Tamil as 'Goddess'. The language had been declared divine and thereby sacrosanct.

These events were taking place in South India with the full participation and contribution of Sri Lanka Tamils. An indication of the growing awareness of languages and culture was the commencement of the publication of two journals; Siddhanta Deepika, 'The Light of Truth' (1897-1913), and the Tamilian Antiquary (1907-1914) . A recent researcher's observation on the two journals clinches the point.


"The two journals cover roughly two decades the period of the flowering of Tamil Renaissance. This period represents an awakened interest of Tamil scholars in Tamil language and literature benignly guided by the flair and persuasive enthusiasm of the European scholars. These two journals have done yeoman service in creating in the minds of the Tamils an abiding interest in their language and literature, and in infusing a spirit of social confidence with regard to their literary and cultural heritage."
What is pertinent here is the fact that Tamil scholars of Sri Lanka actively participated in the publication of these journals. The Siddhanta Deepika was edited by J. M. Nallaswami Pillai (1864-1920), and the Tamilian Antiquary was edited by Pandit D. Savariroya Pillai (1854-1923). The former was a district magistrate and the latter a lecturer at St. Joseph's College, Trichy. A perusal of the pages of the volumes of these journals will demonstrate both the quantity and quality of the contributions by Sri Lankan Tamils: P. Arunachalam, P. Ramanathan , S. W. Coomaraswamy (1875- 1936), A . Muthutamby Pillai (1858 1917), V. J Tamby Pillai, T. Ponnambala Pillai and a few others seem to have been regular contributors to these Journals. Arunachalam's translations appeared under the initials P. A.

Nallaswami Pillai was an ardent admirer of Navalar and cherished the writings of Sri Lankan Tamil scholars. Pandit Savariroya Pillai was encouraged by two well-placed Tamils from Jaffna who held responsible posts. T. Ponllambala Pillai was Commissioner of Excise in Travancore. His brother T. Chellapah Pillai was a justice in Travancore. T. P. Masilamani Pillai was the son of the former who also wrote articles in the Tamilian Antiquary. On his return to Sri Lanka after his retirement, T. Chellapah Pillai was elected President of the Saiva Paripalana Sabhai.

The case of Pandit Savariroyan brings us to another point. Although the cultural awakening began as a Hindu movement and was predominantly led by Saiva scholars, its character changed over the years. The prestige accorded to Christian missionary scholars, (Caldwell, Percival, Bower, Pope, Ellis) and the endeavours of scholars like Savariroyan brought the Christians into the mainstream. Furthermore, with the shifting of focus from religion to language, the importance hitherto attached to Saivism became less significant. (In fact, the active role played by local Christian scholars both in India and Sri Lanka, from the time of Savariroya Pillai -- L.D. Swamikannu Pillai(1865-1925), Fr. S. Gnanapiragasar (1875-1947), Dr. T. Isaac Tambyah (1869-1941) and Rev. Fr. X.S. Thani Nayagam - in the cause of Tamil has, at times, led to the allegation by some Hindus that the Christians have infiltrated the Tamil cultural movement.)


Concern for Tamil manifested itself in the number of societies and associations that were formed for its protection and development
The events mentioned above had, without doubt, their effect in Sri Lanka. The concern for the Tamil language manifested itself in various ways. A number of societies and associations were formed for its protection and development. As may be expected, Jaffna led the way. As early as 1898 a Tamil Academy was established in Jaffna by the efforts of T. Kailasapillai (1852-1939), a nephew of Arumuga Navalar on whom had fallen the mantle of the great savant. It is interesting to note that Pandi Thurai Thevar (1867-1911), the zamindar of Palavanantham, Ramnad District, founded the Madurai Tamil Sangam. in 1901, inspired by the Jaffna Tamil Academy.

This trend gathered momentum during the next few decades and a number of associations were formed. (The Colombo Tamil Sangam was formed in 1942). Conferences and meetings were held to celebrate different aspects of Tamil language and literature, one such meeting was held at the Ridgeway Hall in Jaffna in 1922, presided over by A. Kanagasabai. This was the first major literary conference in Jaffna and to befit the occasion, leading personalities from Madras were invited. Among them were Dr. S. Krishnaswamy Iyengar (1871-1947), K. Subramania Pillai (1889-1945) a staunch Tamil revivalist, P.V. Manicka Naicker (18711931) a language enthusiast and A. Madaviah (1874-1925) the novelist. Sir Vaitilingam Duraiswamy presided over the proceedings of the second day. T.A. Thuraiappa Pillai (1872-1929) who was the founder of Mahajana College and himself a poet and playwright took an active part in this conference. In the same year the Arya-Dravida Basha Development Society was inaugurated.


Pattern of development seen in the case of the Tamil language was paralleled in the case of Saiva Siddanta philosophy
The pattern of development seen in the case of the Tamil language was paralleled in the case of Saiva Siddanta philosophy, characterized as the indigenous religious thought of the Tamils. Following the early lead given by Navalar in restoring its prestige and strength, numerous associations sprung up in different parts to foster it. Reference has already been made to the Jaffna Saiva Paripalan Sabhai. In South India the Saiva Siddhanta Samajam was founded in 1905.

Hitherto the Mutts or Saiva monasteries were the sole custodians of Saiva religion and philosophy. But now laymen considered it their bounden duty to preserve them. The Samajam became the association par excellence for the propagation of Saiva Siddhanta and several prominent Tamils from Sri Lanka took a leading part in its activities: distinguished Sri Lankans were often invited to deliver lectures at the Samajam and also preside over its annual sessions. J.M. Nallaswami Pillai was closely associated with the Samajam.


Sociologically speaking, the linguistic and cultural awakening was essentially that of the middle-class Tamils with the upper middle-class providing the leadership
Sociologically speaking, the linguistic and cultural awakening described above was essentially that of the middle-class Tamils with the upper middle-class providing the leadership. The awakening which began in the religious sphere extended to the linguistic and literary fields. Basically it was a form of cultural self-assertion in the face of colonial domination The point is that this cultural consciousness was limited in scope and in effect, designed to buttress the middle-class values and aspirations and also provide that class with the necessary image for leadership.

In concrete terms, the cultural activities were confined to a few conspicuous areas: being backward looking in its orientation, the middleclass sought to revive and cultivate certain features of Tamil culture that had become part of the established order in the old society.

In so far as language was concerned, the zeal for Sen-Tamil, 'Cultured Tamil' or 'Classical Tamil' which for all practical purposes was moribund, (although Sir P. Ramanathan and his son in-law and political successor S. Natesan created a vogue for speaking in the classical style), was the basis for the founding of societies and the holding of conferences.


Bharata Natyam and Carnatic Music were the two forms that came to be considered the necessary artistic acquirements for a cultured Tamil girl
Bharathanatyam and Carnatic Music were the two forms that came to be considered the necessary artistic acquirements for a cultured Tamil girl. Both were extolled as 'Tamilian arts and achievements' and soon became the preoccupation of middle-class Tamils. Bharata Natyam in particular had been resuscitated in the early twenties by the efforts of people like Bharata Iyer, Rukmani Arundale (who founded the Kalakshetra, which has remained the outstanding dance academy in Madras) and G. Venkatachalam whose critical essays helped propagate the traditions and ideals of that dance form. During the 18th and 19th centuries, Bharata Natyam had become degraded, and called a 'nautch-dance', performed by courtesans and prostitutes.

While scholars and critics from G. Venkatachalam to the late Professor V. Raghavan contributed immensely to the resurgence of Bharata Natyam, it was perhaps, in the writings of Ananda Coomaraswamy that the dance form found its greatest champion. Two of the earliest monographs of Coomaraswamy were The Mirror of Gesture (1917) and The Dance of Shiva (1918) both of which have inspired almost all subsequent writers on Bharata Natyam. Likewise Carnatic music had been brought from the court and temple to the concert hall and along with the dance form, acclaimed as divine arts.

Thus we see that Tamil language, Bharata Natyam and Carnatic music were deified and thereby denied the possibility of experimentation and innovation. It goes without saying that considerable affluence was the precondition for the cultivation of these arts and it was the upper classes that could afford them.


As a result, popular arts suffered and became even more debased and deprived of support. It is therefore not surprising that until the late 1950s and early 1960s there was hardly any significant movement for studying and cherishing the popular arts or what is often described as 'folkarts'. This lack of interest in folk literature and arts was no doubt a reflection of the intrinsic class bias of the patrons of art and culture.
Needless to say the 'ancient and divine arts' were carefully guarded against any political intrusions, especially of any ideas tinged with social reform or change. To put it differently, artistic forms which are periodically revitalized by the absorption of radical ideas and giving expression to them, were kept hermetically sealed by the upper middle class Purely as status symbols and ethnic identity characteristics.

This was the nature of the linguistic and cultural consciousness of the Tamils until the 1950s. The most sensitive Tamil scholars and creative writers like the late A. Periyathambi Pillai (1899-1978), S. Somasundra Pulavar (1878- I 953), N. Nallathambi Pulavar (1896-1951) and Thuraiappa Pillai always conceived Sinhala and Tamil as two eyes or two sisters or two companions and sang of a united happy home.


Post-independent political development began to change this picture...the disfranchisement of about 900,000 Tamils of Indian origin and other events increased the awareness of the Tamils as a national minority
Post-independent political development began to change this picture. The disfranchisement of about 900,000 Tamils of Indian origin and the constant increase of Sinhalese seats in successive parliamentary elections and other events increased the awareness of the Tamils as a national minority. It is not fortuitous that in 1952, the Tamil Cultural Society was formed in Colombo. Its programme included not only the propagation of the history and culture of the Tamils in Sri Lanka, but also in other parts of the world.

Some aspects of the cultural consciousness at this period merit attention. Although South India continued to be looked upon as the 'mainland', it was nevertheless gradually receding in to the background. The past and present history of the Tamils in Sri Lanka was unavoidably becoming increasingly important and experientially immediate. Whatever common links and bonds there were between the Tamils in Sri Lanka and South India, the two peoples ware living under different governments and facing different problems.


Sri Lanka Tamils began to manifest a keen interest in questions such as: were they autochthonous to the land?
The dialectal differences too were becoming more evident. Thus for the first time, Sri Lanka Tamils began to manifest a keen interest in this land. No doubt the interest was mostly from the Tamil point of view. Questions such as when and from where did the Tamils come here? Are they autochthonous to the land? What is their relationship to the Sinhala people? What is their contribution to the culture and civilization of this country? These and other questions protruded to the forefront in ever increasing frequency and intensity.

It is true that in the preceding decades Mudaliyar C. Rasanayagam (1870-1940), Fr. Gnanapiragasar, A. Muthuthamby, K. Velupillai (18601944) and others had shown interest in the history of the Tamils. Their attempts were basically academic in character. But in the fifties, the historical writings were more than academic. There was an urgency and involvement in the quests. Professor K. Kanapathi Pillai (1903-1968) published his historical play Sankili (1956) which he prefaced with a 'history of Tamils in Sri Lanka '

This was followed by C.S. Navaratnam's Tamils and Ceylon (1958), and K. Navaratnam's Tamil Element in Ceylon Culture (1959). Nor was the interest confined to history. K. Navaratnam (1898-1962) who was a devotee of Ananda Coomaraswamy and had popularised some of his books in Tamil, brought out in Tamil the Development of Arts in Sri Lanka (1954).

This trend continued to grow with the voices becoming more shrill and the tone overtly polemical. Some of the academic writings of this period found an outlet in the journal Tamil Culture (1952- 1966) which was being edited by a Sri Lankan, Xavier S. Thani Nayagam. It was printed and published in Madras. It carried academic articles like A.J. Wilson's 'Cultural and Language Rights in the Multinational Society' (1953), Thani Nayagam's 'Tamil Culture - its past, its present and its future with special reference to Ceylon' (1955) and also amateurish pieces like W. Balendra's 'Trincomali Bronzes' 11953) and S.J. Gunasegram's 'Early Tamil Cultural Influences in South-East Asia' (1957). H.W. Tambiah published his The Laws and Customs of the Tamils of Ceylon (1954) probably responding to the prevalent mood. A recent contribution to the subject is Tamil Cullure in Ceylon by M.D. Raghavan.


Concept of Tamil culture was given a wider significance and interpretation
Generally speaking, the concept of Tamil culture was given a wider significance and interpretation. C. Sivaratnam's ‘The Tamils in Early Ceylon’ (1964) reflects this tendency. There were also plans for the economic reconstruction and development of Tamil areas and world Tamil unity. From this period, the Tamil cultural movement becomes overtly political and begins to show up its class character and ideological leaning.

It is at this stage that for the first time, the literary and cultural movement touches the traditionally oppressed sections of the Tamil people who had hitherto been beyond the pale. Both in South India and Sri Lanka, post-independence problems created the conditions for the emergence of a band of writers who came from the traditionally oppressed sections of Tamil society, that is, the lower castes. Many of them were attracted by Marxism and communist organisations which provided them with a world view and also the confidence to struggle against exploitation and articulate their thoughts and feelings freely .

As might be expected, their level of literary education was somewhat low. But they ushered in new experiences and visions into fiction, poetry and drama using hitherto unheard of dialects, idioms and expressions. They were indifferent to 'correct' Tamil itself as taught by school teachers; classical Tamil was of no concern to them. They in fact openly despised it and ridiculed its proponents. To them linguistic restrictions or restraints were akin to social and political oppression and all such barriers had to be broken down.

Harrison's general observation in a slightly different context seems applicable here:

"Where language differences tend to coincide with class distinctions, language conflict is apt to coincide accordingly with the lines of social conflict greatly increasing it. And if the language of the lower classes is spoken by them at a time when they increase in numbers, or when they gain a bigger share in political and economic power in the society, then the language quarrels will be part of a general process of their elevation in the society and of their gradual bid for increasing social power."

The cultural nationalism of the Tamils is today at the cross roads. It has two options before it. To tread the path of cultural isolation and chauvinism or to identify those features that are also common to the majority community and work out a democratic way of life. The choice would appear to be obvious. But to do that would also mean a national struggle by both communities obfuscating the veil of narrow ethnic interests and marching towards a social order in which there will be no exploitation of man by man.

பேராசிரியர் க.கைலாசபதி

பேராசிரியர் க.கைலாசபதிக.கைலாசபதி (ஏப்ரல் 5 1933 - டிசம்பர் 6 1982) இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு தமிழ் இலக்கிய விமர்சகர், திறனாய்வாளர்.வாழ்க்கைக் குறிப்புஇவர் 1933 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 5 ஆம் திகதி அக்காலத்தில் மலேயா என்று அழைக்கப்பட்ட இன்றைய மலேஷியாவின் தலைநகரமான கோலாலம்பூரில் பிறந்தார். சிறுபராயத்திலேயே யாழ்ப்பாணம் வந்த இவர் வண்ணார்பண்ணையில் ஆரம்பக் கல்வியைக் கற்றார். இவரது தாய் மாமனும் தமிழறிஞரும் அரசாங்க அதிகாரியுமான மாணிக்க இடைக்காடர் என்பவருடைய கவனிப்பில் இவருக்குத் தமிழில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது. கொழும்பு சென்று அங்கே றோயல் கல்லூரியில் கல்வியைத் தொடர்ந்து பல்கலைக் கழகம் புகுந்தார்.இலங்கையின் கண்டி நகருக்கு அருகிலுள்ள பேராதனைப் பல்கலைக் கழகத்தில் தமிழ் கற்றுப் பட்டம் பெற்றார். அக்காலத்தில் பெயர் பெற்ற தமிழ்ப் பேராசிரியர்களான பேராசிரியர் க. கணபதிப்பிள்ளை பேராசிரியர் வி. செல்வநாயகம் பேராசிரியர் சு. வித்தியானந்தன் ஆகியோருடைய வழிகாட்டல் இவருக்குக் கிடைத்தது.தொழில்பட்டம் பெற்றபின் கொழும்பில் புகழ் பெற்ற "லேக் ஹவுஸ்" பத்திரிகை நிறுவனத்தில் இணைந்து பத்திரிகைத் தொழிலில் ஈடுபட்டார். இந் நிறுவனம் வெளியிட்டுவந்த தமிழ் நாளேடான தினகரனிலேயே இவர் பணிபுரிந்தார். இவரது திறமை இவருக்கு அப் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் பதவியைப் பெற்றுக் கொடுத்தது.பின்னர் அங்கிருந்து விலகிய அவர் கல்வித்துறையில் புகுந்தார். கலாநிதிப் (முனைவர்) பட்டம் பெறுவதற்காக பர்மிங்காம் பல்கலைக் கழகத்தில் சேர்ந்து "Tamil Heroic Poetry " என்னும் தலைப்பில் ஆய்வுசெய்து பட்டம் பெற்றார். 1974 ஆம் ஆண்டில் இலங்கைப் பல்கலைக் கழகத்தின் யாழ்ப்பாண வளாகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அவ்வேளை இலங்கை பல்கலைக் கழகத்தின் வித்தியலங்கார வளாகத்தில் தமிழ் மற்றும் இந்து சமயப் பீடத்துக்குத் தலைவராகப் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த இவர் அதன் முதல் தலைவராக ஜூலை 19 1974ல் நியமனம் பெற்றார். ஜூலை 31, 1977 வரை இப்பதவியில் இருந்து திறம்படப் பணியாற்றினார்.இலக்கியப் பணிஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியத் துறைக்கு இவர் ஆற்றிய பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. தமிழ் இலக்கியத் திறனாய்வுத் துறையிலே இவராற்றிய பணி ஈழத்துக்கு மட்டுமன்றித் தமிழுலகம் முழுவதற்குமே முன்னோடியாகக் கருதப்படுகின்றது. இடதுசாரிச் சிந்தனைப் போக்குக் கொண்ட இவர் அக்காலத்தில் ஈழத்து இலக்கிய உலகில் பெரும் தாக்கம் கொண்டிருந்த முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார்.இவரது ஆக்கங்கள்இவர் பல நூல்களையும் கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். இவர் கலாநிதிப் பட்டத்துக்காகச் செய்த ஆய்வும் நூலாக வெளியிடப்பட்டது. இவரது ஆக்கங்கள் தமிழ் இலக்கியத் துறையை மட்டுமன்றி சமயம் பண்பாடு சமுதாயம் அரசியல் போன்ற பல துறைகளையும் சார்ந்திருந்தது. 1982ல் "ஈழத்துத் தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் பண்பாட்டு மற்றும் இன உணர்வுகள்" என்னும் தலைப்பில் இவராற்றிய புனிதவதி திருச்செல்வம் நினைவுப் பேருரை ஈழத்தமிழர்களுக்கான ஒரு முக்கிய பங்களிப்பாகும். "அடியும் முடியும்" "பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும் வளமும்" "தமிழ் நாவல் இலக்கியம்" "இலக்கியச் சிந்தனைகள்" என்பனவும் அவரியற்றிய நூல்களிற் சில.மிக இளம் வயதிலேயே மாணவர்கள் அறிஞர்கள் மத்தியில் மட்டுமன்றிப் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் புகழ் பெற்ற இவர் 49வது வயதில் 1982 டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் திகதி காலமானார்.இவரது நூல்கள்அடியும் முடியும் பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும் வளமும் தமிழ் நாவல் இலக்கியம் இலக்கியச் சிந்தனைகள்தமிழ் தமிழர் பற்றிய வரலாற்று ஆய்வுக்குப் பல்துறைச் சங்கம் ஆய்வு முதன்மை பெற்று வரும் காலம் இக் காலம். தமிழ் பற்றிய ஆழமானதும் அகலமானதுமான அறிவும் ஆய்வும் துவக்கம் பெற்றுத் தமிழாய்வு என்பது தமிழியல் ஆய்வாக விரிவடைந்துள்ளது. ஆக, தமிழியல் ஆய்வு என்பது வெறும் இலக்கிய ஆய்வாக மட்டும் அல்லாமல் தமிழில் வெளிப்படும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய பரந்த விரிந்த ஆழமான தளத்தில் தமிழியல் ஆய்வு புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இவ்வாறு தமிழியல் ஆய்வு ஆழ அகலப்பட்டு, அறிவு நிறுவப்பட்ட விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியாக நடந்த அரை நூற்றாண்டுகளில் இருந்து முனைப்புற்று புதிய தடங்களை ஏற்படுத்தி வளர்ந்து வருகின்றன. பல்வேறு கோட்பாடு சார்ந்த கருத்து நிலை நின்ற ஆய்வுப் பாரம்பரியம் வளர்ச்சியுறுகின்றன. தமிழில் மார்க்சியக் கருத்து நிலை நின்ற ஆய்வுப் பாரம்பரியம் தமிழில் அறிமுகமாகி ஆழ அகலமான புலமைத் தொழிற்பாடுகள் முன்னரை விட அதிகரித்தன. விமர்சனப் பயிர்வும் விமரிசன செயற்பாட்டு முறைமையியலும் வளர்ச்சியுறச் செய்து ஆராய்ச்சிப் பணி புரியும் புலமையாளர்கள் பலர் தோன்றினர். இவர்களுள் தனித்துவ ஆய்வுச் சுவடு பதித்தவர் பேராசிரியர் கைலாசபதி. இதுவரையிலான தமிழியல் ஆய்வு வளர்ச்சியில் வரலாற்றில் புலமையாளர்கள் சிலருடைய பாத்திரம், செயற்பாடுகள் முக்கியமானவை. ஆக இவர்களைத் தவிர்த்துப் புறக்கணித்து ஆய்வியல் வரலாறு எழுதப் பட முடியாது. அத்தகையதொரு வரலாற்றுக்குள் வருபவரே பேராசிரியர் கைலாசபதி. இன்று தமிழில் இலக்கிய வரலாற்று ஆய்வியல் வரலாற்று வளர்ச்சியைக் கோடிட்டுக் காட்ட முனையும் பொழுது இதுவரை அவ் விடயங்கள் சம்பந்தமாக எழுதப் பெற்ற நூல்கள் பற்றிய ஒரு விரிவான புரிதலுக்கும் அறிதலுக்கும் விவரத்தினைத் தருவதற்கு முயலுதல் வேண்டும். ஆனால், தமிழ் மொழியில் வெளி வந்துள்ள நூல்கள் யாவற்றையும் உள்ளடக்கிய விரிவான நூற்பட்டியல் எதுவும் தமிழில் இல்லையென்றே கூறலாம். சிலரால் சில முயற்சிகள் ஆங்காங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அவை கூட பூரணப்படுத்தப் படாமலேயே உள்ளன. இன்னொரு விதத்தில் தமிழியல் ஆய்வு மேலும் சிறக்க, விரிவடைய, ஆழப்படுத்த முன்னைய நூல்கள் பல மீண்டும் மீள் பதிப்புச் செய்யப்பட வேண்டும். இன்றைய அறிவு வளர்ச்சி, ஆய்வுத் தேவைகளில் பெருக்கம், மேலும் மேலும் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்தவற்றை மீள் நோக்கி மறுவாசிப்புக்கு உள்ளாக்கும். இவற்றுக்கு முந்தைய நூல்கள் ...... பல புதிய செய்திகள், பார்வைகள், வெளிச்சங்கள் ..... பல்வேறு புதிய பிரச்சினைகளும் கிளப்பப்படும். ஆக தமிழியல் ஆய்வு விரிவுபடும். இப் பகைப் புலத்தில் வைத்தே கைலாசபதி புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். கைலாசபதி பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியராகத் திகழ்ந்ததோடு முற்போக்கு இயக்கச் செயல்பாடுகளுடன் தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர். 1950 களின் நடுப்பகுதியிலிருந்து 1982 ல் இறக்கும் வரை தீவிரமாகப் புலமைத் தளத்தில் செயலாற்றி வந்தவர். ஈழத்தில் இருந்து கொண்டே தமிழகச் சிந்தனை ஆய்வு புலமைத் தாக்கங்களில் மிகுந்த தாக்கம் செலுத்தியவர். கைலாசபதியின் ஆக்கங்கள் என்ற வகையில் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நூல் வடிவம் பெற்றவை 20. இவற்றுள் இரு நூல்களுக்கு இணையாசிரியர். தமிழ்ச் சூழலில் கைலாசபதியின் நூல்கள் 60, 70 களில் இளந் தலைமுறையினர் மட்டத்தில் அதிக தாக்கம் செலுத்தின. தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும் (1966) தமிழ் நாவல் இலக்கியம் (1968), ஒப்பியல் இலக்கியம் (1969) ஆகிய நூல்கள் குறிப்பிடத் தக்கன. இன்று மேற்குறித்த நூல்களுக்கான மீள் பதிப்புகள் 1999 இல் வெளி வந்துள்ளன. இந் நூல்கள் மீளவும் மின் பதிப்புப் பெறுவதனால் தமிழியல் ஆய்வில் ஈடுபாடு கொண்டோருக்கு இது மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயமே. இந் நூற்றாண்டின் முடிவுறும் தருவாயில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எமக்கு இந்த நூற்றாண்டின் தமிழியல் ஆய்வு வரலாறு, வளர்ச்சி பற்றி உரத்துச் சிந்திக்கும் பொழுது கைலாசபதியைத் தவிர்த்துச் சிந்திக்க முடியாது. மேற்குறித்த நூல்களின் வருகை எமக்குப் புதிய பல்வேறு பிரச்சினைகளைக் கிளப்பக் கூடும். பல்வேறு உரையாடல்களை எம்மிடையே ஏற்படுத்தும். இதுகாறுமான எமது வரலாற்றுக்குள் கொண்டு வரப்படாத புறக்கணிக்கப்பட்ட பகுதிகளும் உண்டு என்பதை இன்றைய எமது வாசிப்பு ஆய்வு எமக்கு உணர்த்தியுள்ளன. ஆக இதுவரையிலான ஆய்வுப் போக்குகள் குறித்த அக்கறை, தேடல் அவசியம். இவற்றுள் கைலாசபதியின் நூல்கள் மீளப் பதிப்பித்தல் எனும் செயற்பாடு ஆய்வியல் செயற்பாட்டின் ஓர் இணையாகவே பார்க்கப் பட வேண்டும். புரிந்து கொள்ளப் பட வேண்டும். 'தமிழியல் ஆய்வியலில் கலாநிதி கைலாசபதி' எனும் நூலைக் கலாநிதி நா. சுப்பிரமணியன் எழுதி 1999 ல் வெளியிட்டுள்ளார். இது தமிழியல் ஆய்வு வரலாற்று வளர்ச்சியில் கைலாசபதியின் விகிபாகம் பற்றிய சிரத்தையை ஆய்வு நிலை நோக்கில் வெளிப்படுத்தும் முயற்சியாக இந் நூல் அமைந்துள்ளது. ஆக, கைலாசபதியின் மூன்று நூல்களின் மீள் பதிப்பு, கைலாசபதி பற்றிய சுப்பிரமணியத்தின் நூல் ஆகியவற்றின் வருகை கலாநிதி கைலாசபதி பற்றிய பார்வைக்கும் தெளிவுக்கும் உதவுபவையாக உள்ளன. தமிழியலாளர்கள் −வற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தமிழியல் ஆய்வு மேலும் மேலும் விஸ்தரிக்கப்பட வேண்டும். கைலாசபதி நூல்கள் ஒப்பியல் இலக்கியம் 246 பக்கங்கள் விலை ரூ. 65 தமிழ் நாவல் இலக்கியம்(திறனாய்வுக் கட்டுரைகள்) 278 பக்கங்கள் விலை ரூ. 70 பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும் 175 பக்கங்கள் விலை ரூ. 48 வெளியீடுகுமரன் பப்ளிஷர்ஸ்3, மெய்கை விநாயகர் தெருகுமரன் காலனி 7 வது தெருவடபழனிசென்னை - 600 026. கலாநிதி நா. சுப்பிரமணியன் தமிழ் ஆய்வியலில் கலாநிதி கைலாசபதி 123 பக்கங்கள் விலை ரூ. 50 வெளியீடுசவுத் விஷன்6, தாயார் சாகிப் 2 வது சந்துசென்னை - 600 002.- தெ. மதுசூதனன்.

பேராசிரியர் க.கைலாசபதி